Informace o zpracování osobních údajů - CV

1. Společnost EGIT s.r.o., IČO: 28121112, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C/264488 (dále jen „Správce“) zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), po odeslání formuláře nebo/a zaslání vašeho životopisu vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • podobiznu
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • pracovní zkušenosti
 • či další informace v životopisu uvedené

a to za účelem výběru uchazeče o vypsanou pracovní pozici a jeho případného kontaktování.

2. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány do doby výběru uchazeče a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání pracovněprávního poměru, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší.

3. Vaše osobní údaje, pokud s Vámi nebude uzavřena pracovní smlouva, nebudou zpřístupněny třetím osobám.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně si vyžádat kopii těchto osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Pro uchování životopisu a jiných poskytnutých materiálů po delší dobu, je nutné e-mailem souhlas vyžádat. Proklik na souhlas nesmí být povinností před odesláním životopisu.